Nasi klienci
Nasze usługi

Szpitale

Skomplikowane struktury szpitali i usług medycznych przez nie świadczonych są szczególnym wyzwaniem w zakresie usług doradczych. Decyzje o outsourcingu usług, wyborze formy prawnej, przekształcaniu, łączeniu, współpracy lub prywatyzacji, czy restrukturyzacji są elementem prowadzenia działalności, w którym ETL doradza swoim klientom.

Wsparcie ETL obejmuje także podatkowe aspekty działalności, w zakresie każdego z relewantnych podatków, w tym przy analizie zwolnień podatkowych.

Pomożemy Państwu w sporach dotyczących finansowania szpitali, ale także w bieżącej działalności, w tym rozwiązywaniu sporów z pracownikami, negocjowaniu układów zbiorowych, przy stosowaniu i poprawności procedur wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”.

W imieniu naszych klientów egzekwujemy także należności od kontrahentów.

Do zakresu usług należy również opracowanie i wsparcie przy wdrażaniu systemów ochrony danych osobowych, mających szczególne znaczenie w branży medycznej, jako że obejmuje ona w dużej części przetwarzanie danych wrażliwych.

ETL przeprowadza także obowiązkowe i dobrowolne audyty szpitali.

Nasze oddziały

Zapraszamy do naszych oddziałów

Kontakt

ETL POLSKA sp. z o. o.
ul. Żwirki 17
90-539 Łódź
Tel./Fax: + 48 22 632 15 50
info@etl.pl

dr Dominik Lubasz
Radca prawny
Członek zarządu
dominik.lubasz@etl.pl
Tel kom.: +48 509 824 632

Broszura ETL Advision