Nasi klienci
Nasze usługi

Doradztwo prawne

Biorąc pod uwagę specyfikę branży medycznej przygotowujemy bezpieczne rozwiązania formalno-prawne dla organizacji działających w tym sektorze.

Świadcząc usługi prawne towarzyszymy podmiotom służby zdrowia od podjęcia decyzji do rozpoczęciu działalności. Obsługujemy prawnie szpitale, kliniki, apteki, laboratoria.


Nasze usługi obejmują:

 • pomoc prawną w formalno-prawnym zorganizowaniu jednostki
 • pomoc prawna związana z kontraktami na usługi medyczne
 • sporządzanie oraz opiniowanie projektów umów handlowych, a także ocenę ryzyka prawnego postanowień umownych
 • opiniowanie zamierzeń marketingowych i reklamowych, zwłaszcza przez pryzmat obostrzeń reklamowych wynikających m.in. z prawa farmaceutycznego
 • weryfikację konieczności stosowania i poprawności procedur wynikających z ustawy „Prawo zamówień publicznych”
 • przygotowanie lub opiniowanie projektów regulaminów urzędowania organów spółek prawa handlowego
 • zapewnienie bieżącego dostosowywania formy prawnej prowadzonej działalności do obowiązujących przepisów prawa
 • opiniowanie planów restrukturyzacyjnych zarówno w zakresie organizacji prowadzenia działalności, jaki i restrukturyzacji majątkowej, czy pracowniczej
 • opracowanie regulaminów pracy, wynagrodzeń, opracowywanie negocjowanie układów zbiorowych pracy
 • egzekwowanie należności od kontrahentów
 • opracowanie systemów ochrony danych osobowych i asystowanie przy ich wdrażaniu


Nasze usługi kierowane są jednak nie tylko do jednostek branży medycznej, ale także do osób wykonujących zawody medyczne, w szczególności lekarzy, pielęgniarek i położnych, czy farmaceutów.

W szczególności:

 • przygotowujemy lub opiniujemy umowy będące podstawą zatrudnienia
 • reprezentujemy klientów w sporach sądowych
 • reprezentujemy klientów w sporach z NFZ
 • opiniujemy formalno-prawne aspekty związane z prowadzeniem prywatnych praktyk
Nasze oddziały

Zapraszamy do naszych oddziałów

Kontakt

ETL POLSKA sp. z o. o.
ul. Żwirki 17
90-539 Łódź
Tel./Fax: + 48 22 632 15 50
info@etl.pl

dr Dominik Lubasz
Radca prawny
Członek zarządu
dominik.lubasz@etl.pl
Tel kom.: +48 509 824 632

Broszura ETL Advision